Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia
viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Dnešná revitalizácia zelene na Námestí SNP

Aktualita č. 215/2014 (24. júl 2014)

Dnes sme na Námestí SNP v okolí pamätníka SNP zrealizovali presvetľovacie orezy vzrastlých drevín. Orezané boli najmä spodné haluze stromov, ktoré...

Práce na obnove chodníkov v plnom prúde, cintorín Podunajské Biskupice

Aktualita č. 214/2014 (23. júl 2014)

Dnes som na cintoríne Podunajské Biskupice, za účasti PhDr. Alžbety Ožvaldovej, starostky mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice vykonal neplánovaný kontrolný deň prebiehajúcich stavebných prác...

Vývoz prebytočnej zeminy, cintorín Petržalka

Aktualita č. 213/2014 (22. júl 2014)

Dnes sme z cintorína v mestskej časti Petržalka vyviezli 15 ton prebytočnej zeminy, ktorá zostala po výkopoch hrobových jám a po kamenároch...

Odstraňovanie nebezpečne rastúcej brezy, Slávičie údolie

Aktualita č. 212/2014 (22. júl 2014)

Na cintoríne Slávičie údolie sme dnes z bezpečnostných dôvodov odstránili suchú, bezpečnosť ohrozujúcu brezu...

V spolupráci s ÚPSVaR sme začali s aktivačnými prácami na bratislavských cintorínoch

Aktualita č. 211/2014 (22. júl 2014)

Tento týždeň sme sa po predchádzajúcich niekoľkotýždňových rokovaniach a príprave zapojili do organizovania aktivačnej činnosti na podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov...

Nový sortiment kvetinovej výzdoby

Aktualita č. 210/2014 (18. júl 2014)

Šikovné zamestnankyne viazarne vencov organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy neustále inovujú ponúkaný sortiment kvetinovej výzdoby...

Priložené fotografie sú iba malým náhľadom, čo všetko ich zručné ruky dokážu...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM