Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Údržba Míľnika sovietskej armády

Aktualita č. 259/2015 (31. júl 2015)

Dnes sme zrealizovali údržbu jedného z vojenských pamätníkov v správeorganizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy - Míľnika sovietskej...

VOX POPULI - Pochvalné uznanie

Aktualita č. 258/2015 (30. júl 2015)

Vážený pán JUDr.Miloslav Hrádek,

dňa 13.O7.2015 zúčastnil som sa na poslednej rozlúčke s mojim priateľom Ing. Ivanom Luptákom v bratislavskom Krematóriu...

Odstránenie zlomenej haluze, Ondrejský cintorín

Aktualita č. 257/2015 (29. júl 2015)

Ako sme Vás informovali v AKTUALITE č. 255/2015, dnes sme odstraňovali nebezpečne nalomenú haluz na Ondrejskom cintoríne. V tom istom oddelení Ondrejského cintorína sme súčasne ošetrili...

Pokračujeme s orezmi tují

Aktualita č. 256/2015 (28. júl 2015)

Priložené fotografie dokumentujú pokračujúci priebeh prác na bezpečnostných orezoch tují, o ktorých sme Vás informovali v AKTUALITE č. 254/2015...

Následok nočnej búrky

Aktualita č. 255/2015 (28. júl 2015)

Vplyvom silnej nočnej búrky sa na Ondrejskom cintoríne nalomila veľká haluz, ktorá ostala opretá v korunách okolitých stromov...

Orezy tují na cintoríne Slávičie údolie

Aktualita č. 254/2015 (27. júl 2015)

Na cintoríne Slávičie údolie dnes realizujeme bezpečnostné orezy tují. Vplyv na dnešnú akciu mal aj silný vietor, ktorý sa „prehnal“ Bratislavou v noci zo soboty na nedeľu...

Ďalšie aktuality z roku 2015 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2015.

Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM