Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Zákaz vstupu na vymedzené časti cintorínov

Aktualita č. 132/2015 (30. apríl 2015)

Aj počas celého dnešného dňa pokračujeme s odstraňovaním následkov silného vetra, ktorý sa z pondelka na utorok prehnal Slovenskom...

Orez stromu si vyžiadal uzatvorenie komunikácie dopravnou polícou

Aktualita č. 131/2015 (30. apríl 2015)

Dnes v skorých ranných hodinách zabezpečila organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy v spolupráci s arboristami a za asistencie dopravnej polície...

Odstraňovanie následkov „stromovej“ kalamity

Aktualita č. 130/2015 (29. apríl 2015)

Počas celého dnešného dňa sme zo spravovaných bratislavských cintorínoch odstraňovali následky včerajšieho silného vetra, ktorý podľa meraní na bratislavskom letisku...

Ako zachytila následky včerajšej kalamity lietajúca kamera na Martinskom cintoríne a cintoríne v Petržalke

Aktualita č. 129/2015 (29. apríl 2015)

Viac informácií o následkoch kalamity a jej odstraňovaní sa dozviete v aktualite číslo 130/2015...

Dnešný vývoz odpadu z cintorínov osvedčenou metódou

Aktualita č. 128/2015 (29. apríl 2015)

Zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dnes zabezpečili vývoz cintorínskeho odpadu prostredníctvom našej rokmi osvedčenej metódy...

Kosíme strmé svahy, Slavín

Aktualita č. 127/2015 (28. apríl 2015)

Včera sme začali s vykášaním (kosením) strmých svahov východnej a južnej strany vojenského cintorína Slavín...

Ďalšie aktuality z roku 2015 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2015.

Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM