Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Roháč obyčajný v bratislavskom Krematóriu

Aktualita č. 230/2015 (3. júl 2015)

V bratislavskom Krematóriu sme sa dnes stretli s roháčom obyčajným. Ako môžete vidieť na priložených fotografiách, ide o jedného z najväčších...

Dokončenie orezov drevín, bratislavské Krematórium

Aktualita č. 229/2015 (3. júl 2015)

V areáli bratislavského Krematória sme dnes dokončili práce na bezpečnostných orezoch vzrastlých drevín...

Dnešná údržba zelene na vojenských pamätníkoch

Aktualita č. 228/2015 (3. júl 2015)

Na priložených fotografiách môžete vidieť zamestnancov organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy pri dnešných prácach na vojenskom pamätníku...

Orezy drevín, bratislavské Krematórium

Aktualita č. 227/2015 (2. júl 2015)

V areáli bratislavského Krematória realizujeme orezy vzrastlých drevín. Okrem bezpečnostných orezov nebezpečne rastúcich drevín, ktoré svojim tvarom alebo rastom ohrozujú zdravie...

Piata kosba trávnatých porastov, Bratislavské Krematórium

Aktualita č. 226/2015 (2. júl 2015)

V bratislavskom Krematóriu dnes prebieha v poradí už piata kosba trávnatých porastov priľahlých k príjazdovej komunikácii a parkovacím plochám...

Dnes som podpísal 583 upozornení a výpovedí nájomcom hrobových miest

Aktualita č. 225/2015 (1. júl 2015)

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy pripravila aj tento týždeň na rozposlanie upozornenia nájomcom a výpovede neplatičom hrobových miest...

Ďalšie aktuality z roku 2015 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2015.

Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM