Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Na vyčistenie terasy sme použili snežnú frézu, bratislavské Krematórium

Aktualita č. 24/2015 (26. január 2015)

V bratislavskom Krematóriu sme dnes museli použiť na vyčistenie terasy (hlavná terasa so vstupom...

Dočasné uzatvorenie cintorína Slávičie údolie pre poľadovicu

Aktualita č. 23/2015 (26. január 2015)

Dnešná ranná situácia (po víkendovom snežení, viď. AKTUALITA č. 22/2015 ) na cintoríne Slávičie údolie si vyžiadala prijatie mimoriadneho opatrenia... 

Nedeľná zimná údržba

Aktualita č. 22/2015 (26. január 2015)

V priebehu soboty a následne aj nedele sme zabezpečovali na spravovaných bratislavských cintorínoch štandardnú zimnú údržbu cintorínskych komunikácií...

Naďalej prebiehajú intenzívne čistiace práce, bratislavské Krematórium

Aktualita č. 21/2015 (23. január 2015)

Počas celého tohto týždňa sme sa v Urnovom háji bratislavského Krematória intenzívne venovali vyhrabávaniu napadaného lístia. Opäť si dovolím poukázať na to...

Sťahovanie nezabránilo posielaniu upozornení

Aktualita č. 20/2015 (22. január 2015)

Aj po nedávnom presťahovaní všetkých prevádzok organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy do nových priestorov na Šafárikovom námestí č. 3 v Bratislave pokračujeme...

Havária kanalizačného potrubia, dom smútku cintorín Vrakuňa

Aktualita č. 19/2015 (21. január 2015)

V týchto dňoch pokračujeme v prácach na odstraňovaní havárie na kanalizačnom potrubí vedúcom pod domom smútku na cintoríne Vrakuňa...

Ďalšie aktuality z roku 2015 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2015.

Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM