Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

„Že vraj som neslušný...“

Aktualita č. 331/2014 (25. október 2014)

Dnes som v Urnovom háji bratislavského Krematória veľmi slušne upozornil mladého pána aj so staršou pani, ktorých sprevádzal na vôdzke pes bez náhubku...

Všetky hroby neplatičov sú už oblepené nálepkami

Aktualita č. 330/2014 (25. október 2014)

V AKTUALITE č. 267/2014 sme Vás informovali o začiatku lepenia nálepiek na hrobové miesta neplatičov. Dovoľujem si Vás informovať...

Dnešné vysávanie lístia, cintorín Slávičie údolie

Aktualita č. 329/2014 (24. október 2014)

Na cintoríne Slávičie údolie sme sa od skorého rána pustili do príprav a následného vysávania lístia za pomoci vysokovýkonného vysávača umiestneného...

Zima na kosačke

Aktualita č. 328/2014 (24. október 2014)

Dnes od skorého rána využívame síce chladné, ale priaznivé slnečné počasie na hrabanie, zber a likvidáciu lístia. Tam, kde to miestne podmienky dovoľujú...

Dnešný zber lístia, bratislavské Krematórium

Aktualita č. 327/2014 (24. október 2014)

V Urnovom háji bratislavského Krematória sme dnes zbierali lístie pomocou vysokovýkonného fukára a samochodnej kosačky. Som zvedavý...

Vysávame lístie „o 106“ a stále padá...

Aktualita č. 326/2014 (23. október 2014)

Ako som Vás informoval vo včerajšej AKTUALITE č. 323/2014, v noci z utorka na stredu tohto týždňa spadlo na cintorínoch obrovské množstvo lístia, ktoré včerajší...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM