Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Dnešné kladenie spomienkových vencov na bratislavských cintorínoch

Aktualita č. 347/2014 (30. október 2014)

Dnes v popoludňajších hodinách položili zástupcovia vedenia hlavného mesta SR Bratislava symbolické spomienkové vence na vybraných bratislavských cintorínoch...

VOX POPULI, Martinský cintorín

Aktualita č. 346/2014 (29. október 2014)

VOX POPULI, Martinský cintorín...

Dnes sme montovali solárne lampy verejného osvetlenia

Aktualita č. 345/2014 (29. október 2014)

Tak ako sme Vás už informovali prostredníctvom AKTUALÍT, zamestnanci organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy realizovali...

Oprava výtlkov na cintorínoch

Aktualita č. 344/2014 (29. október 2014)

Dnes sme sa pustili do opravy najväčších výtlkov na cintorínskych komunikáciách Martinského cintorína a cintorína Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov)...

I N F O R M Á C I A pre návštevníkov cintorínov počas obdobia Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých - "DUŠIČKY 2014"

Aktualita č. 343/2014 (29. október 2014)

I N F O R M Á C I A pre návštevníkov cintorínov počas obdobia Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých - “ DUŠIČKY 2014 “...

Termíny náboženských bohoslužieb a smútočných spomienok na bratislavských cintorínoch počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých 2014

Aktualita č. 342/2014 (29. október 2014)

Termíny náboženských bohoslužieb a smútočných spomienok na bratislavských cintorínoch počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých 2014...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM