Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Obhliadka drevín určených na orezanie, cintorín Vrakuňa

Aktualita č. 294/2015 (28. august 2015)

Pri pondelkovej obhliadke drevín na cintoríne Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) sme spolu so správcom predmetného cintorína zaregistrovali veľké množstvo vyschnutých stromov...

Piatkové kosenie na cintoríne Slávičie údolie

Aktualita č. 293/2015 (28. august 2015)

Dnes prebiehala na cintoríne Slávičie údolie kosba trávnatých porastov, ktorá bola spojená s vyhrabávaním pokosenej trávy...

Tohto týždňové orezy drevín na cintoríne Vrakuňa

Aktualita č. 292/2015 (28. august 2015)

V priebehu tohto týždňa sme realizovali na cintoríne Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) bezpečnostné orezy drevín, ktorých stav si vyžadoval takýto zásah...

Príprava námestia SNP na kladenie vencov

Aktualita č. 291/2015 (27. august 2015)

Na Námestí SNP v Bratislave sa dnes uskutoční pri príležitosti 71. výročia SNP pietne kladenie vencov za účasti prezidenta SR, predsedu vlády SR...

Lístie už začalo padať

Aktualita č. 290/2015 (27. august 2015)

Vzhľadom na extrémne poveternostné podmienky (horúčavy, silný vietor a búrky) začalo tento rok lístie na cintorínoch padať už v tomto období...

Oprava vstupnej brány do urnového hája, bratislavské Krematórium

Aktualita č. 289/2015 (26. august 2015)

Hlavná vstupná brána do Urnového hája bratislavského Krematória určená pre motorové vozidlá prešla v posledných týždňoch rekonštrukciou...

Ďalšie aktuality z roku 2015 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2015.

Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM