Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Montáž verejného osvetlenia, cintorín Podunajské Biskupice

Aktualita č. 251/2014 (27. august 2014)

Na cintoríne v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice dnes prebieha montáž verejného osvetlenia, ktoré bude lemovať obnovenú hlavnú cintorínsku komunikáciu...

Oznam pre verejnosť

Aktualita č. 250/2014 (25. august 2014)

Týmto si dovoľujeme oznámiť všetkým nájomcom hrobových miest na bratislavských cintorínoch, že napriek silným dažďom a rozsiahlym záplavám...

Pokračujeme v prácach na obnove vstupného oplotenia, cintorín Podunajské Biskupice

Aktualita č. 249/2014 (22. august 2014)

Na cintoríne v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pokračujeme v obnove časti oplotenia pri vstupnej bráne do cintorína...

Príprava na vysvätenie cintorína, Podunajské Biskupice

Aktualita č. 248/2014 (21. august 2014)

Na cintoríne v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice sme v minulom týždni ukončili výmenu pôvodnej asfaltovej komunikácie za nový povrch zo zámkovej dlažby...

Pokračujúca príprava Námestia SNP na tohtoročné oslavy

Aktualita č. 247/2014 (20. august 2014)

Ako sme Vás informovali v aktualite č. 238/2014, zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy pripravujú Námestie SNP k augustovým oslavám výročia...

Kľačiačky trháme burinu, Slavín

Aktualita č. 246/2014 (20. august 2014)

Počas týchto dní vykonávame na vojenskom cintoríne Slavín jednu z najprácnejších činností týkajúcu sa starostlivosti o túto národnú pamiatku...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM