Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

0903 409 979 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

0904 293 559
02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

0903 233 545
02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Odstávka elektrickej energie

Aktualita č. 3/2016 (20. jún 2016)

Vážení klienti MARIANUM!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 06. 2016 od 8.30 do 13.30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie...

Budovanie

Aktualita č. 2/2016 (6. máj 2016)

Návštevníci Martinského cintorína mohli počas posledných dní spozorovať práce na budovaní nových "studničiek na vodu". V tomto týždni boli uvedené do prevádzky...

Čistenie kamenných obkladov na Bratislavskom krematóriu

Aktualita č. 1/2016 (28. apríl 2016)

Dnes sme v Bratislavskom Krematóriu od skorých ranných hodín čistili kamenné obklady Bratislavského krematória od nánosov machov a špiny horúcou tlakovou vodou...

Ďalšie aktuality z roku 2016 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2016.

Archív aktualít z roku 2016
Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM