Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Zber lístia novým sweeperom

Aktualita č. 326/2015 (23. september 2015)

Dnes sme na cintoríne Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) pokračovali v zbere napadaného lístia, do ktorého som sa fyzicky zapojil aj ja sám...

Dnes sme vyviezli z cintorínov 396 m³ odpadu

Aktualita č. 325/2015 (22. september 2015)

Dnes sme vyvážali odpad z bratislavských cintorínov „našou“ rokmi osvedčenou metódou...

Orezy drevín pokračujú

Aktualita č. 324/2015 (22. september 2015)

Dnes sme sa okrem iných prác na cintorínoch venovali bezpečnostným a presvetľovacím orezom drevín na cintoríne Petržalka a na Martinskom cintoríne...

Začíname intenzívne hrabať lístie

Aktualita č. 323/2015 (22. september 2015)

V týchto dňoch sa zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy už naplno venujú vyhrabávaniu a zberu napadaného lístia na bratislavských cintorínoch...

Pokračujeme v revitalizácií predstaničného námestia

Aktualita č. 322/2015 (21. september 2015)

V areáli bratislavskej hlavnej stanice sme zabezpečili ďalšiu etapu revitalizačných prác na základe požiadavky vedenia hlavného mesta SR Bratislavy...

Výrub nebezpečného stromu, cintorín Slávičie údolie

Aktualita č. 321/2015 (21. september 2015)

Ako môžete vidieť na priložených fotografiách, koncom minulého týždňa sme na cintoríne Slávičie údolie zrezávali nebezpečný - poškodený strom...

Ďalšie aktuality z roku 2015 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2015.

Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM