Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Priam otrocká práca, Urnový háj bratislavského Krematória

Aktualita č. 61/2015 (27. február 2015)

Včera sme konečne po dlhom čase využili mierne zlepšenie počasia a začali s dočisťovaním Urnového hája bratislavského Krematória od napadaného lístia...

Včerajších 806 podpisov riaditeľa...

Aktualita č. 60/2015 (27. február 2015)

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy Vás prostredníctvom AKTUALÍT priebežne informuje ako pokračuje „v boji“ s neplatičmi hrobových miest...

Dopravný incident, cintorín Vrakuňa

Aktualita č. 59/2015 (26. február 2015)

Pri dome smútku na cintoríne Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) ma dnes zaujali zvyšky rozbitého zadného svetla z neidentifikovaného motorového vozidla...

Hrozivé následky snehovej kalamity...

Aktualita č. 58/2015 (26. február 2015)

Od snehovej kalamity, ktorá sa prehnala Bratislavou dňa 30. januára 2015 (viď. AKTUALITA č. 30/2015),...

Vyrábame vlastné kovové štítky na označovanie rakiev a krížov

Aktualita č. 57/2015 (26. február 2015)

Počnúc včerajším dňom sme uviedli do prevádzky nové zariadenie, na ktorom budeme vyrábať kovové štítky slúžiace jednak na označenie rakvy so zosnulým...

Svojpomocne opravená porucha vykurovania, bratislavské Krematórium

Aktualita č. 56/2015 (25. február 2015)

Technicky zastaraný a opotrebovaný systém vykurovania v bratislavskom Krematóriu spôsobil výpadok vykurovania administratívnych priestorov hlavnej budovy...

Ďalšie aktuality z roku 2015 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2015.

Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM