Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia
viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Otváracie hodiny počas Veľkonočných sviatkov

Aktualita č. 95/2014 (17. apríl 2014)

Vážení bratislavčania a návštevníci webovej stránky www.marianum.sk...

Predsviatočný vývoz odpadu osvedčenou metódou

Aktualita č. 94/2014 (17. apríl 2014)

Rovnako ako v minulých rokoch, tak aj tento rok sa posledné dni pred významnými sviatkami, zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy...

Odstraňovanie starých pňov frézovaním, Stará Vrakuňa

Aktualita č. 93/2014 (10. apríl 2014)

Na cintoríne Stará Vrakuňa sme sa včera pustili do odstraňovania niekoľkých starých pňov, ktoré ostali po výrube stromov...

Nová kosačka „zarezáva“ aj v bratislavskom Krematóriu

Aktualita č. 92/2014 (10. apríl 2014)

Po včerajšom kosení trávnatých plôch na cintoríne Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov), viď. AKTUALITA č. 90/2014, sme sa dnes pustili do kosenia tých trávnatých plôch...

Práce na nasvietení pamätníka napredujú, Slavín

Aktualita č. 91/2014 (9. apríl 2014)

Ako sme Vás už informovali v AKTUALITE č 22/2014 na vojenskom cintoríne a pamätníku Slavín pripravujeme nové nasvietenie hlavného monumentu...

Prvé kosenie novou kosačkou, cintorín Vrakuňa

Aktualita č. 90/2014 (9. apríl 2014)

Dnes sme začali na cintoríne Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) doslova „zarezávať“ s novou kosačkou, o kúpe ktorej sme vás informovali v AKTUALITE č. 72/2014...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM