Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Pokračujeme v údržbe pamätníkov

Aktualita č. 164/2015 (22. máj 2015)

Zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dnes vykonali pravidelnú údržbu dvoch zverených pamätníkov...

V Nitre nás zaujali elektromobily...

Aktualita č. 163/2015 (22. máj 2015)

Po výstave DEMOGreen 2015 (viď. AKTUALITA č. 161/2015) sme v tomto týždni navštívili aj medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre, ktorého súčasťou bola...

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre zriadenie múzea, Slavín

Aktualita č. 162/2015 (21. máj 2015)

Dnes sa na vojenskom pamätníku Slavín uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá by mala pripraviť návrh zriadenia a následného prevádzkovania múzea...

Výstava DEMOGreen 2015

Aktualita č. 161/2015 (21. máj 2015)

Včera sme navštívili výstavu komunálnej techniky DEMOGreen 2015, každoročne organizovanú na letisku pri Vyškove, Česká republika...

Revitalizácia zelene, cintorín Prievoz

Aktualita č. 160/2015 (19. máj 2015)

Od včera realizujeme na cintoríne Prievoz celkovú revitalizáciu zelene zameranú najmä na ozdravné orezy všetkých drevín (najmä stromov) pomocou horolezeckej metódy...

VOX POPULI

Aktualita č. 159/2015 (18. máj 2015)

Blahoželám!

písali , že Pamätná medaila pre pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum Bratislava 18. máj 2015 – Minister obrany SR Martin Glváč...

Ďalšie aktuality z roku 2015 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2015.

Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM