Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Kladieme novú zámkovú dlažbu, cintorín Komárov

Aktualita č. 322/2014 (21. október 2014)

Na cintoríne v mestskej časti Bratislava - Komárov pribudla v priebehu posledných dní zámková dlažba na rekonštruovaných chodníkoch. Pri takomto tempe prác a za predpokladu...

Testovanie vysokovýkonného fukára, Ondrejský cintorín

Aktualita č. 321/2014 (21. október 2014)

V AKTUALITE č. 314/2014 som Vám prisľúbil priniesť samostatnú AKTUALITU na vysokovýkonný fukár na lístie, ktorý sme na Ondrejskom cintoríne otestovali vďaka pánovi Petrovi Židekovi zo spoločnosti ITTEC, Česká republika...

Prvá fáza opravy fasády domu smútku ukončená, cintorín Rusovce

Aktualita č. 320/2014 (21. október 2014)

Na cintoríne v mestskej časti Bratislava – Rusovce sme začiatkom minulého týždňa začali s lokálnou opravou poškodenej omietky a muriva na fasáde domu smútku...

Vysávame lístie priamo do kontajnerov

Aktualita č. 319/2014 (20. október 2014)

Na bratislavských cintorínoch sme začali s likvidáciou napadaného lístia za pomoci výkonnej mechanizácie. Doteraz lístie padalo iba pozvoľne, ale v priebehu uplynulého víkendu sa situácia...

Čistenie pamätníkov tlakovou vodou, Slávičie údolie

Aktualita č. 318/2014 (20. október 2014)

Na všetkých cintorínoch pokračujeme s prípravnými prácami na sviatok všetkých svätých a pamiatky zosnulých. Dnes sme okrem zberu lístia a každodenných cintorínskych prác...

Dnes sme osadili sanitárny kontajner, cintorín Podunajské Biskupice

Aktualita č. 317/2014 (17. október 2014)

Dnes sme na cintoríne v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice svojpomocne osadili sanitárny kontajner s verejnými toaletami...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM