Zatvoriť
Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Pohrebná služba:
(vybavovanie pohrebov)

02 / 50 700 139
02 / 50 700 140
02 / 50 700 141
02 / 50 700 142


Viazareň vencov a kytíc:

02 / 50 700 147
02 / 50 700 149

Správa cintorínov:

02 / 50 700 111
02 / 50 700 143
02 / 50 700 144
02 / 50 700 145
02 / 50 700 148


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Príprava pamätníka 497 obetí koncentračného tábora Engrau

Aktualita č. 94/2015 (28. marec 2015)

V nedeľu 29. marca 2015 o 10.00 hod. sa uskutoční na cintoríne v Petržalke na Nábrežnej ulici č. 36, pietna spomienka 497 obetiam petržalského koncentračného tábora Engerau...

VOX POPULI

Aktualita č. 93/2015 (26. marec 2015)

Dobrý deň, pán riaditeľ,

Dovoľte mi vyjadriť Vám a Vašim zamestnancom poďakovanie za príkladnú starostlivosť o cintoríny v tomto roku...

Návšteva Wiener Stadtwerke Holding AG

Aktualita č. 92/2015 (26. marec 2015)

Včera sme na základe recipročného pozvania navštívili viedenský holding komunálnych služieb (Wiener Stadtwerke Holding AG), kde nás prijal Dr. Martin Krajcsir, generálny riaditeľ holdingu...

Voda už tečie na všetkých cintorínoch

Aktualita č. 91/2015 (26. marec 2015)

V AKTUALITE č. 88/2015 som Vás informoval, že organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy začala začiatkom tohto týždňa so spúšťaním vody na spravovaných cintorínoch...

Zvýšený vývoz cintorínskeho odpadu

Aktualita č. 90/2015 (24. marec 2015)

Cintoríny nielen v Bratislave, ale aj na ostatnom Slovensku zaznamenávajú vrchol návštevnosti nielen počas Pamiatky zosnulých, Sviatku Všetkých Svätých, vianočných sviatkov, ale rovnako i počas Veľkej noci...

Ako je to s lístím v urnovom háji...?

Aktualita č. 89/2015 (24. marec 2015)

V Urnovom háji bratislavského Krematória pokračuje aj v tomto týždni vyhrabávanie a následná likvidácia ešte minuloročného lístia. To, že sa ešte v marci venujeme tejto činnosti...

Ďalšie aktuality z roku 2015 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2015.

Archív aktualít z roku 2015
Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM