Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Dnešný zber lístia na cintoríne Vrakuňa

Aktualita č. 385/2014 (25. november 2014)

Na cintoríne Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) sme v priebehu dnešného aj keď sychravého a mimoriadne nepríjemného počasia pokračovali v zbere a likvidácií napadaného lístia...

Začiatok murárskych prác v budove na Šafárikovom námestí

Aktualita č. 384/2014 (25. november 2014)

Ako sme Vás informovali v minulotýždňových AKTUALITÁCH č. 381/2014 a 370/2014, rekonštrukčné práce v budúcich obchodných priestoroch...

BLOG : Už to zase začalo, urnový háj bratislavské Krematórium

Aktualita č. 383/2014 (24. november 2014)

Každý rok Vás informujem, ako je obtiažne vyhrabávať urnový háj od lístia. Začíname vždy na najvyšších miestach, nahrabeme zopár metrových línií lístia...

Infraštruktúra položená, cintorín Prievoz

Aktualita č. 382/2014 (21. november 2014)

Na cintoríne v mestskej časti Bratislava – Prievoz sa podarilo dodávateľovi, od poslednej AKTUALITY č. 377/2014, vykopať ryhu pre položenie plastovej hadice pre vnútro-areálový...

V budove na Šafárikovom námestí pokračujeme s ďalšími prácami

Aktualita č. 381/2014 (21. november 2014)

Od poslednej AKTUALITY č. 370/2014 ohľadom rekonštrukcie priestorov organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy v novej budove na Šafárikovom námestí č. 3...

Lístie už máme zvládnuté na 80 %

Aktualita č. 380/2014 (20. november 2014)

Po daždivých dňoch zo začiatku tohto týždňa už prestalo konečne pršať a je opäť možné na cintorínoch spravovaných organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM