Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Príprava na pietnu spomienku na obete 1. svetovej vojny, cintorín Kopčany

Aktualita č. 275/2014 (19. september 2014)

Dnes realizovali zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy pravidelnú údržbu areálu vojenského cintorína v Kopčanoch...

Ukončenie revitalizácie centrálneho kríža, cintorín Podunajské Biskupice

Aktualita č. 274/2014 (19. september 2014)

Súčasťou komplexnej obnovy cintorína v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice je aj celková revitalizácia centrálneho kríža...

Dva nové fukáre na lístie

Aktualita č. 273/2014 (18. september 2014)

Včera sme okrem návštevy výstavy v Havlíčkově Brodě vyzdvihli u predajcu dva kusy vysokovýkonných fukárov americkej značky Billy Goat...

Potreba nových vozidiel na vývoz odpadu

Aktualita č. 272/2014 (18. september 2014)

Dnes ráno opäť raz zažili vodiči kontajnerových vozidiel organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy nepríjemnú udalosť, keď jednému z kontajnerových vozidiel pri vývoze odpadu prestali fungovať brzdy...

„Dni záhradní a komunální techniky“, Havlíčkův Brod

Aktualita č. 271/2014 (18. september 2014)

Včera sme navštívili výstavu „Dni záhradní a komunální techniky“ v Havlíčkově Brodě, Česká republika. Táto výstava bola zameraná na klasický sortiment komunálnej techniky, ktorú využívajú najmä...

Odstraňovanie padnutého stromu, Ondrejský cintorín

Aktualita č. 270/2014 (16. september 2014)

Na Ondrejskom cintoríne dnes likvidovali zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy následky pádu zlomeného stromu. Príčinou pádu tohto stromu bolo...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM