Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia
viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Testovanie novej vysokozdvižnej plošiny, cintorín Vrakuňa

Aktualita č. 226/2014 (31. júl 2014)

Na cintoríne Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) sme dnes testovali vysokozdvižnú plošinu umiestnenú na podvozku Piaggo. Spoločnosť TSM - AX Bratislava, s.r.o...

OZNAM pre parkujúcich na Bradlianskej ulici

Aktualita č. 225/2014 (31. júl 2014)

V zmysle aktuality č. 216/2014 bude dňa 01.08.2014 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod vykonávať organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy...

Oprava poškodenej komunikácie, bratislavské Krematórium

Aktualita č. 224/2014 (31. júl 2014)

V bratislavskom Krematóriu sme v týchto dňoch vykonali svojpomocnú opravu poškodenej časti jedného z betónových panelov hlavnej cintorínskej komunikácie...

Plány na vybudovanie nového vstupu do Martinského cintorína

Aktualita č. 223/2014 (30. júl 2014)

V priebehu tohto týždňa sa na Martinskom cintoríne uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy...

Vertikutácia trávnatých plôch na Námestí SNP

Aktualita č. 222/2014 (30. júl 2014)

Dnes sme vertikutovali trávnaté plochy na Námestí SNP, následne sme realizovali ďalšiu tohtoročnú kosbu trávnikov a výsev trávneho osiva na vyšliapanych miestach...

Výkaly odpratávame každodenne, Námestie SNP

Aktualita č. 221/2014 (30. júl 2014)

Táto AKTUALITA patrí medzi zopár AKTUALÍT, o ktorých sa jednoducho v slušnej spoločnosti nehovorí a nepíše... . Čo však robiť v prípade...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM