Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Otváracie hodiny počas tohtoročných vianočných sviatkov

Aktualita č. 417/2014 (22. december 2014)

Vážení bratislavčania a návštevníci webovej stránky www.marianum.sk, dovoľujeme si Vás informovať, že Pohrebná služba, Správa cintorínov a Viazareň vencov na Svätoplukovej ul. č. 3 v Bratislave budú počas Vianočných sviatkov 2014 a Nového roka otvorené nasledovne...

Symbolický dar k Vianociam, cintorín Prievoz

Aktualita č. 416/2014 (22. december 2014)

Nestáva sa často, aby som sa v dvoch AKTUALITÁCH po sebe, i keď s odstupom víkendu, venoval rovnakej problematike a to konkrétne chodníkom na cintoríne v mestskej časti Bratislava - Prievoz. Je však krátko...

So starostom na kontrole nových chodníkov, cintorín Prievoz

Aktualita č. 415/2014 (19. december 2014)

Práce na obnove chodníkov v mestskej časti Bratislava – Prievoz pokročili za posledné dni „míľovým tempom“. Horný chodník pre návštevníkov tohto cintorína...

Predvianočný vývoz odpadu

Aktualita č. 414/2014 (19. december 2014)

Včera sme vyvážali z bratislavských cintorínov komunálny odpad „našou“ osvedčenou metódou (viď. AKTUALITA č.354/2013). Týmto spôsobom pripravujeme spravované cintoríny na blížiace...

Dnes začala montáž nábytku, nové sídlo organizácie

Aktualita č. 413/2014 (18. december 2014)

Po maľovke obchodných priestorov (viď. AKTUALITA č. 410/2014) pre pohrebnú službu, správu cintorínov a viazareň vencov organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy...

Likvidácia lístia naďalej pokračuje

Aktualita č. 412/2014 (18. december 2014)

Pretrvávajúce počasie, ktoré ani zďaleka nepôsobí ako zimné, doslova praje prácam na údržbe spravovaných cintorínov... Ako môžete vidieť na priložených fotografiách...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM