Mesto BRATISLAVA MARIANUM - Pohrebníctvo Mesta Bratislavy

Vývoz zosnulých z bytov nonstop:

 

02 / 50 700 162
02 / 50 700 163

0903 / 409 979


Zopár rád ako postupovať, keď v našom okolí niekto zomrie

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí si Vám organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy dovoľuje odporučiť nasledovný postup...

viac informácií...


 Reklamná inzercia


viac informácií...

AKTUALITY

Vítame Vás na stránkach organizácie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

 

V zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné uzavrieť so Správou cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Vážení nájomcovia hrobových, urnových alebo kryptových miest, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.17/2012, schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je od 01.01.2013 v platnosti nový cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy. Súhrnná výška nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta bola zmenená z pôvodných 10,39 Eur / 1 rok na súčasných 13,53 Eur / 1 rok. Nájomné a služby spojené s nájmom hrobového, urnového alebo kryptového miesta je možné predplatiť na 10 rokov vopred.

 

Sťahovanie riaditeľstva MARIANUM za plnej prevádzky

Aktualita č. 289/2014 (1. október 2014)

Od začiatku tohto týždňa prebieha sťahovanie riaditeľstva organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy do nových priestorov na Šafárikovom námestí č. 3...

Štvrtý deň asanačných prác na dome smútku, cintorín Stará Vrakuňa

Aktualita č. 288/2014 (29. september 2014)

Práce na asanácií domu smútku na cintoríne Stará Vrakuňa sa počas štvrtého dňa od začiatku prác posunuli ďalej dopredu. Obvodové murivo je už celé „pováľané“...

Slovensko – ruská medzivládna komisia, Slavín

Aktualita č. 287/2014 (29. september 2014)

Dnes sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky uskutočnilo 13. zasadnutie Spoločnej slovensko – ruskej medzivládnej komisie pre starostlivosť o hroby padlých vojakov a civilných obetí vojny...

Bezplatná oprava chodníka novou technológiou, cintorín Vrakuňa

Aktualita č. 286/2014 (26. september 2014)

Už dlhšiu dobu hľadá organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy primerané finančné zdroje na aspoň čiastočnú opravu prístupových...

Tohtoročná 29-ta kosba trávnatých plôch, Námestie SNP

Aktualita č. 285/2014 (26. september 2014)

Na Námestí SNP prebehla včera v poradí už 29-ta tohtoročná kosba trávnatých porastov...

Siedma tohtoročná kosba trávnatých plôch, cintorín Vrakuňa

Aktualita č. 284/2014 (26. september 2014)

V tomto týždni uskutočnili zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy v poradí už siedmu tohtoročnú kosbu veľkoplošných zatrávnených plôch na cintoríne Vrakuňa...

Ďalšie aktuality z roku 2014 sa nachádzajú v archíve aktualít z roku 2014.

Archív aktualít z roku 2014
Archív aktualít z roku 2013
Archív aktualít z roku 2012
Archív aktualít z roku 2011
Archív aktualít z roku 2010
Archív aktualít z roku 2009
Archív aktualít z roku 2008
Archív aktualít z roku 2007
frage | internetové aplikácie
© 2008 MARIANUM