NONSTOP vývoz zosnulých:
Výstraha pred nekalými praktikami kamenárov
25. 3. 2024

Výstraha pred nekalými praktikami kamenárov

Upozorňujeme návštevníkov cintorínov a nájomcov hrobových miest na nekalé praktiky kamenárov a falošných kamenárov.

Na cintoríne je okrem iného zakázané ponúkať akékoľvek tovary a služby, vrátane tých ktoré sa týkajú pohrebníctva. Obťažovanie priamym oslovením alebo distribúciou letákov s ponukou kamenárskych prác je teda na cintorínoch rovnako zakázané (s výnimkou kamenárov, ktorí majú riadne zriadené kamenné predajne na cintorínoch).

Napriek osobným a písomným upozorneniam zo strany správcov cintorínov na porušovanie prevádzkového poriadku pohrebísk, niektorí kamenári naďalej nekalými obchodnými praktikami poškodzujú nájomcov hrobových miest. Návštevníkom cintorínov a nájomcom hrobových miest preto dôrazne odporúčame, aby s falošnými kamenármi nekomunikovali, na ich výzvy nereagovali, aby sa nestali obeťou podvodu.

V prípade, že si na hrobovom mieste nájdete nálepku s ponukou kamenárskych prác na Vašom hrobovom mieste alebo Vás osloví nejaká osoba/osoby s ponukou kamenárskych prác odporúčame takéto konanie nahlásiť Mestskej polícii na čísle 159.

+6 fotiek

Ďalšie novinky

Načítavam…