NONSTOP vývoz zosnulých:
Cintorín Karlova Ves
Cintorín Karlova Ves pohľad na dom smútku

Cintorín Karlova Ves

Adámiho 6152, 841 05 Bratislava – Karlova Ves
Navigovať

O cintoríne

Otázky týkajúce sa údržby areálu, kosenia a orezov stromov adresujte na správcu cintorína. Správca cintorína je na cintoríne prítomný denne, v čase od 7:00 do 13:00.

Otváracie hodiny

november - marec
Denne 07:00 - 17:00
od 28.3. do 31.3.2024
Denne 7:00 do 20:00
april - október
Denne 07:00 - 20:00
od 1.11. do 8.11.2024
Denne 07:00 - 20:00