NONSTOP vývoz zosnulých:
Dokumenty

Dokumenty

Vyhľadávané dokumenty

Správa cintorínov

Príloha č.3 k SM 40-24 Súhlas nájomcu s pochovaním do HM

Správa cintorínov

Príloha č.17 k SM 40-24 Zmluva o nájme hrobového miesta

Správa cintorínov

Príloha č.26 k SM 40-24 Súhlas so zasielaním korešpondencie elektronicky

Správa cintorínov

Príloha č.27 k SM 40-24 Žiadosť o zmenu osobných údajov

Správa cintorínov

Príloha č.10 k SM 40-24 Dohoda o prevode práva na užívanie HaUM

Správa cintorínov

Príloha č.7 k SM 40-24 Dohoda o ukončení NZM 1 (zmena nájomcu - prepis)

Správa cintorínov

Príloha č.23 k SM 40-24 Postup po podaní Žiadosti o pridelenie_rezerváciu HaUM.docx

Správa cintorínov

Príloha č. 1 k SM 40-24 Žiadosť o pridelenie, rezerváciu HaUM.docx

Zoznam významných osobností pochovaných na cintoríne Kozia Brána

Zoznam významných osobností pochovaných na Ondrejskom cintoríne

Cenník

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hl. mesta SR Bratislavy

Katalóg

Katalóg kvetinovej výzdoby pre prírodné obrady

Cenník

Cenník kremačných služieb

Interné dokumenty

Smernica 32 Správa majetku

Interné dokumenty

Príloha 2 k smernici správa majetku, platná od 1.3.2024 - Cenník za nájom predajného priestoru spevnenej plochy pre predajný stôl, stánok

Interné dokumenty

Vzorová zmluva o krátkodobom nájme predajného stola pred Martinským cintorínom

Interné dokumenty

Vzorová zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa

Interné dokumenty

Vzorová zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred areálom Bratislavského krematória

Legislatíva

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov

Legislatíva

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov, platné do 29.01.2024

Katalóg

Urny

Interné dokumenty

VZN č. 5/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

Sprístupňovanie informácií

Príloha č. 1 k Smernici 07_2023 Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť_Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií

Sprístupňovanie informácií

Príloha č. 4 k Smernici 07_2023 Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť