NONSTOP vývoz zosnulých:
Dušičky 2022
29. 11. 2022

Dušičky 2022

Bratislava, 20. 10. 2022 – Mestské pohrebníctvo MARIANUM je pripravené na „Dušičky“ a prijalo opatrenia súvisiace so zvýšenou návštevnosťou cintorínov.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 20. 10. 2022 – Mestské pohrebníctvo MARIANUM je pripravené na „Dušičky“ a prijalo opatrenia súvisiace so zvýšenou návštevnosťou cintorínov.

Cintoríny sú do konca októbra otvorené od 7.00 h. do 20.00 h., mimoriadne otváracie hodiny budú na pohrebiskách v termíne od 1. 11 . do 8. 11. 2022 a to v rovnakom čase od 7.00 h. do 20.00 h.

Návštevníci cintorínov (s uprednostnením ŤZP, dôchodcov či iných ľudí so zdravotným obmedzením) budú mať v dňoch 22. 10. – 23. 10. a 28. 10. – 1. 11. 2022 v čase od 8:00 do 16:00 hod. k dispozícii bezplatný odvoz elektromobilom až k hrobovému miestu (ak to terén umožní, resp. čo najbližšie k hrobovému miestu) na najväčších cintorínoch Vrakuňa, Slávičie údolie a v bratislavskom Krematóriu – urnovom háji.

Požiadavky na hrobové a urnové miesta (platby za nájom, prepisy, zmluvy) bude možné vybaviť aj počas „Dušičiek“ v kanceláriách Správy cintorínov na Šafárikovom nám. 3, Cintoríne Vrakuňa a v Krematóriu, počas mimoriadnych otváracích hodín od 29. 10. – 1. 11. 2022 v časoch od 8.00 h. do 12.00 h. a 12.30 h. do 17:00 h.

V termíne od 26.10. – 1.11.2022 bude z dôvodu zachovania pokoja na cintorínoch zakázané vykonávanie kamenárskych prác.

Počas obdobia „Dušičiek“ posilníme Protipožiarne hliadky. Tieto budú monitorovať stav bezpečnosti na cintorínoch a budú dohliadať na prevenciu vzniku požiarov zo zapálených sviečok. V súvislosti so zvýšenou návštevnosťou cintorínov ako aj pohybu ľudí, čo radi využívajú zlodeji či podvodníci, odporúčame návštevníkom cintorínov, aby dbali na opatrnosť a strážili si svoje osobné veci. V prípade potreby budeme spolupracovať s mestskými organizáciami Mestskou políciou a Dopravným podnikom na tom, aby počas návštev cintorínov bola zabezpečená bezpečnosť a výborná organizácia pohybu osôb na pohrebiskách ako aj v ich bezprostrednom okolí. Návštevníkom cintorínov nielen počas „Dušičiek“ odporúčame priniesť na hroby dekorácie, ktoré sú z recyklovateľných materiálov. Pri sviečkach odporúčame skôr také, ktoré sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad oleja palmových plodov či včelieho vosku, s knôtom, ktorý neobsahuje olovo a využívať radšej sklenené kahance. Do ovzdušia sa tak nedostanú škodliviny, keďže je sviečka vyrobená z prírodných látok a obalom je sklo. Odporúčame uprednostniť živé kvetinové dekorácie bez celofánov či iných umelých prvkov.

Rovnako považujeme správne vytriedenie odpadu za dôležité. Na Cintoríne Vrakuňa je umiestnených už 5 stojísk na triedený odpad na 7 komodít. Takéto stojisko sa nachádza aj na cintoríne Petržalka. Na ďalších cintorínoch sú pre biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorí až 58 % z celkového množstva odpadu vznikajúceho na cintorínoch, umiestnené kompostéry. Do týchto môžu návštevníci vyhadzovať sušené kvety a slamienky, burinu, zvyšky kvetín a kytíc, lístie, vetvičky, šišky a podobne.

Ďalšie novinky

Načítavam…