NONSTOP vývoz zosnulých:
Mestské pohrebníctvo vytvorilo balíčky pohrebov aj vlastnú službu vyhľadávania hrobových miest a zosnulých
18. 1. 2023

Mestské pohrebníctvo vytvorilo balíčky pohrebov aj vlastnú službu vyhľadávania hrobových miest a zosnulých

Bratislava, 18. január 2023 – Mestské pohrebníctvo MARIANUM získalo ocenenie za transparentné obstarávanie, spustilo novú prehľadnú webovú stránku, sprístupnilo nový portál pre vyhľadávanie informácií o hrobových miestach či zosnulých a zefektívnilo ceny pohrebných služieb pre fyzické osoby. Mestské pohrebníctvo MARIANUM v roku 2023 pokračuje rozvojom služieb pre verejnosť.

Verejné obstarávanie

MARIANUM ešte v roku 2022 získalo 1. miesto za transparentné obstarávanie v kategórii „Podniky vo vlastníctve štátu a samospráv“, ktoré udeľovala spoločnosť TRANSPAREX. v transparentnom obstarávaní bude mestské pohrebníctvo pokračovať naďalej.

Nová web stránka mestskej organizácie

Pre lepšiu informovanosť občanov a transparentné zverejňovanie informácií MARIANUM koncom roka 2022 spustilo novú webovú stránku www.marianum.sk ↗︎. Prostredníctvom webovej stránky zverejňuje informácie a poskytuje obsah, ktorý verejnosť vyhľadáva, vrátane informácii o zosnulých a hrobových miestach na cintorínoch v správe MARIANUM na území Bratislavy: Vyhľadávanie hrobových miest. Služba vyhľadávania hrobových miest je pre verejnosť pohodlne dostupná a jednoducho si ju otvoria na svojich zariadeniach - mobilných telefónoch, tabletoch a stolových počítačoch s pripojením na internet. v priebehu roka 2023 budú služby prostredníctvom webovej stránky rozvíjané a dopĺňané k spokojnosti verejnosti.

Balíčky pohrebov pre fyzické osoby

MARIANUM zaviedlo aj nový proklientskejší systém cien pohrebných služieb pre ľudí. „Aktuálne prináša výhodnejšie ceny pohrebných služieb pre fyzické osoby a to formou balíčkov pohrebov a kremácií. “ hovorí riaditeľ MARIANUM Robert Kováč.
Balíčky boli navrhnuté tak, aby zohľadnili najčastejšie požiadavky klientov. „V porovnaní s predchádzajúcim cenníkom, ktorý obsahoval množstvo rôznych položiek, balíčky pohrebov sú prehľadnejšie a výsledná cena pohrebu sa znížila v priemere o 83 EUR v prípade klasického pohrebu – s rozlúčkou na cintoríne a o 133 EUR v prípade kremácie – s rozlúčkou v Krematóriu, konečná výška ceny pohrebu bude stanovená v závislosti od individuálnych požiadaviek klienta,“ dodáva Robert Kováč. Výhodou pre klientov je zníženie počtu položiek, ktoré si doteraz klienti museli určiť, vďaka čomu bude vybavenie pohrebných služieb jednoduchšie, prehľadnejšie, efektívnejšie a rýchlejšie. Balíčky pohrebov sú zverejnené na webovej stránke: Balíčky pohrebov – Marianum.

Nová vizuálna identita

Okrem noviniek v cenách pohrebných služieb a nasadzovania zákaznícky orientovaných procesov prechádza organizácia MARIANUM na novú vizuálnu identitu. Filozofia tvorby loga a symbolu mala za úlohu dospieť k výsledku, ktorý by evokoval hodnoty organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislava. Týmito hodnotami sú profesionálny prístup, dôvera, dôstojnosť, úcta k zosnulým a služby vedúce k spokojnosti verejnosti. Symbol M pochádza z názvu MARIANUM a pripomína cestu samotným životom. Na začiatku je rozkvet a na jeho konci náš plamienok zhasne. Preto sa v písmene M nachádzajú symboly kvetu a plamienku.

V súvislosti so zmenou loga a vizuálnej identity MARIANUM v najbližších týždňoch čakajú zmeny na všetkých súčasných informačných tabuliach na cintorínoch. Dôvod a cieľ reformy organizácie MARIANUM je pozicionovať pohrebníctvo mesta Bratislavy s pohľadom do budúcnosti, ako aj poskytovanie najlepších služieb verejnosti v oblasti pohrebníctva a starostlivosti o cintoríny v hlavnom meste.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava je mestskou príspevkovou organizáciou od roku 1991. Tento podnik s vyše 160 zamestnancami spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a 2 vojnové cintoríny. Súčasne spravuje tiež a 64 pomníkov a pamätníkov na území mesta. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečuje aj tzv. doplňujúce činnosti, ako pohrebné služby, prevoz zosnulých doma i v zahraničí, výrobu a predaj vencov, kvetinových výrobkov, predaj sakrálnych predmetov. Vedie aj digitálnu evidenciu hrobových, urnových a kryptových miest vrátane grafického zobrazenia pohrebísk.

Kontakt pre média

Mgr. Katarína Šemberová, MBA. E-mail: [email protected]

Certifikát Zodpovedný obstarávateľ
Nová webstránka organizácie a mobilné zobrazenie
Nová vizuálna identita_Logo Marianum
+2 fotky

Ďalšie novinky

Načítavam…