NONSTOP vývoz zosnulých:

PINUS

Pohrebné služby s rozlúčkou, s obradom, s pochovaním

Cena od
433,00 €

Obsah balíčka

  • Vývoz z domu, DSS (Domov sociálnych služieb)
  • Manipulácia so zosnulým vrátane prepravy
  • Administratívne úkony
  • Organizačné zabezpečenie vrátane rečníka
  • Manipulácia s kvetinovou výzdobou
  • Nosiči
  • Rozlúčka na cintoríne
  • Obrad
  • Hudba k obradu
  • Vystavenie alebo prenesenie k pietnemu aktu
Ušetrite až 122 € oproti bežným cenám.

Ďalej budete potrebovať

Vybavenie pohrebu pozostáva okrem služieb zahrnutých v balíku PINUS aj z ďalších položiek. Keďže každý klient má individuálne potreby, k balíku s danou kombináciou služieb sa doobjednávajú nasledujúce doplňujúce položky:

Doplnkové služby

Prílohy

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hl. mesta SR Bratislavy